Lämpökuvauskausi on alkanut

Käytössäni on tarkka lämpökamera, jolla pystyn tarkastamaan asuntojen vuotokohdat alle +10°C ulkolämpötiloilla eli kausi on alkanut. Lämpökuvausta käytetään ilma- ja lämpövuotojen etsintään. Lämpökuvauksen yhteydessä mitataan aina paine-ero vaipan yli. Kova ali- tai ylipaine aiheuttaa ongelmia rakenteisiin ja huonontaa sisäilmaa.

Nykyisin energiatehokkuus, rakennusten monimutkainen rakenne, useat materiaalit ja koneellinen ilmanvaihto vaativat laadukasta rakentamista. Lisäksi varmistetaan terveellinen sisäilma sekä hyvä asumismukavuus.

Tyypillisiä kohteita ovat:

 • Ikkuna-asennusten jälkeiset tarkastukset, vaadi aina, että ne on tiiviit ja oikein asennettu.
 • Takuukorjaukset, 1-vuotis-, 2-vuotis- ja kymmenvuotistarkastukset.
 • Rakennusten käyttöönottotarkastukset.
 • Julkisivuremonttien tarkastus.
 • Korjaussuunnitelmat.

Näillä tarkastuksilla vältetään monet riitatilanteet ja kaikissa huoneistoissa on tasapuolisesti korjattu virheet. Lämpökuvausraportilla saadaan koottua kaikki korjaukset samoihin kansiin. Korjausten jälkeiset uusintakuvaukset maksaa rakentaja. Käyttäkää aina sertifioitua kuvaajaa, näin tulokset ovat vertailukelpoisia.

Lämpökuvauksilla säästytään turhasta työstä esimerkiksi ikkunatiivisteiden vaihdossa. Vaihdetaan ja korjataan vain vuotavat kohdat. Nykyisissä ikkunoissa voi olla kaksinkertaiset tiivisteet, joten yhdessä ikkunassa voi olla jopa kymmenen metriä tiivistettä.

Esimerkkejä projekteista:

Esimerkki 1. 

Rivitaloyhtiö tilasi lämpökuvauksen, jossa tarkistettiin ikkunoiden ja ovien kunto ja tiivisteet.

Taloyhtiö korjautti vain tarvittavat kohdat. Säästö syntyi huomattava työajassa ja materiaalien määrässä. Urakoitsijan oli helppo myös hinnoitella työ etukäteen. Yhdessä ikkunassa voi olla tiivisteitä 10 metriä!

Esimerkki 2.

Kerrostaloyhtiön ikkunaremontin tarkistuskuvaus päästiin tekemään heti asennuksen jälkeen. Asennusryhmä oli viimeistelemässä viimeisiä asennuksia ja pääsi samantien korjaamaan virheet.

 • asennusryhmä oppi virheistä ja pystyi seuraavassa kohteessa tekemään laadukkaampaa jälkeä
 • rakentajalle suuret säästöt kun ei tarvinnut jälkeenpäin lähettää ryhmää paikalle
 • taloyhtiö ja asukkaat olivat tyytyväisiä työhön ja laatuun
 • asennus saatiin näin valmiiksi samantien ja takuuraha pystyttiin laskuttamaan

Esimerkki 4.

Kerrostalon yläkerrosten (6krs.) asukkaat valittivat jäätyvistä ikkunan väleistä. Kaikki ikkunat pyydettiin vaihtamaan vuotavina. 

Energia Silvennoinen oli tilattu paikalle tekemään lämpökuvausta. Paine-eromittauksessa huomattiin, että kyseisessä kerroksessa vallitsi ylipaine. Pienikin tiivistevuoto aiheutti sisäilman kosteuden tiivistymisen ulkoikkunan pintaan. Lämpökuvausta ei voitu suorittaa, koska ulospäin vuotava lämmin ilma lämmittää vuotokohdat. Taloyhtiötä pyydettiin säädättämään ensin ilmanvaihto ja tarkistuskuvaus vuotokohdista pystyttiin tekemään kun huoneistossa oli asiaan kuuluva alipaine.

 • säästyttiin turhilta uusien ikkunoiden asennuksilta
 • saatiin huoneistoon oikea paine-ero
 • vuotokohdat korjattiin

Pieleen menneet taloyhtiöremontit, ilman laadunvalvontaa…

Esimerkki 1. 

Kerrostaloyhtiö tilasi ikkunaremontin. Yhtiössä 32 huoneistoa. Päätettiin tehdä vain silmämääräinen asennuksen valvonta, ei muuta laadunvalvontaa.

 • asukkaat ilmoittivat yksitellen löytämistään virheistä
 • soitot taloyhtiön hallitukselle, isännöitsijälle, rakentajalle, projektipäällikölle, jne.
 • ei hallittua kokonaisuutta korjauksista, vain äänekkäimmät saivat korjaukset
 • täysi riita kaikkien osapuolien kesken, rakentaja ei suostunut enää vastaamaan puheluihin

Jos kohteesta olisi tehty lämpökuvaus, kokonaishinta noin 1000€ eli noin yhden ikkunan hinta. Näin olisi saatu kaiken kattava raportti tasapuolisesti kaikista korjauskohteista ja säästytty riidoilta. Se toimisi rakentajan korjaustyölistana sisältäen myös puolueettoman korjaustarveluokituksen valokuvineen.

Esimerkki 2.

Uusi rivitaloyhtiö, myyntiesitteessä energialuokka A. Asukkaat ihmettelivät suurta energiankulutusta. Kohteessa tehtiin jälkikäteen tiiviysmittauksia ja lämpökuvaus ja vuotoja löytyi paljon. Lisäksi kaikki eristelasit olivat vialliset.

Korjaukset on vaikeat ja kalliit suorittaa jälkikäteen. Kaikki eristyslasiset ikkunat vaihdettiin. 

Asukkaille on suuri yllätys heidän uuden talon (2013) vuodot ja että energiatodistus on tehty vanhan 2007 energiatodistuksen mukaan. Taloyhtiön todellinen energialuokka oli D2013.

Tietoja energiatodistuksesta

Mikä on energiatodistus:

Energiatodistuksessa talon energiakulutus lasketaan mm. pinta-alojen, eristyksien, ilmanvaihdon ja lämmitysmuodon perusteella. Lisäksi todistuksessa on ilmoitettu toteutunut kulutus. Laskennallinen kulutus perustuu pinta-alan mukaan oletettuun henkilömäärään. Vaadi ostohetkellä lakisääteinen rakennuksen energiatodistus, niin pystyt arvioimaan tulevan asumisen kustannukset ja parhaimmat energiatekniset parannukset.

Laadin energiatodistuksia olemassa oleviin kohteisiin ja uudiskohteisiin. Toimialueenani on pääasiassa Itä-uusimaa ja pääkaupunkiseutu. Todistus sisältää energialuokkalaskelmat, ohjeistukset energiatalouden parantamiseksi ja lämmityskustannusten alentamiseksi rakennuksessanne. Laskelmissa selviää, kuinka paljon voi säästää esimerkiksi lisäeristyksellä, paremmilla ovilla ja ikkunoillla, varaavalla takalla tai esimerkiksi ilmalämpöpumpun asennuksella.

Energiatodistus vaaditaan aina asunnon myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. Energiatodistus on voimassa kymmenen vuotta laatimisesta.

Lisätietoja energiatodistukseen tarvittavista tiedoista.

Tervehdys!

Laadin yhdeksän vuoden kokemuksella energiatodistuksia, joissa on energialuokan lisäksi laskettu energiatekniset parannukset.

Jos talosi energialuokka on hyvä, niin se on myyntivaltti. Jos se on heikompi, niin todistuksessa on neuvot talon energiatehokkuuden parantamiseen.

Ota yhteyttä:

Energia-asiantuntija Pekka Silvennoinen

Puhelin: 040-829 6259 sähköposti: pekka@silvennoinen.info

Tarkka lämpökamera

Käytössäni on tarkka lämpökamera, jolla pystyn tarkastamaan asuntojen vuotokohdat vielä +10°C ulkolämpötiloilla. Kuvauksessa käytetään ulkolämpötilan ja sisälämpötilan avulla laskettua indeksiä. Näin saadaan sama kuvaustulos esim. +5°C ja -20°C ullkolämpötiloilla. Kameran erottelutarkkuus on parempi kuin 0,03°C.

Mallikuvia lämpökamerasta.